Lagstiftning för bygg- och rivningsavfall - Naturvårdsverket

5644

Friggebod

6 apr. 2018 — i detta fall är expropriationslagen (ExL), fastighetsbildningslagen (FBL), plan- och bygglagen (PBL) och kulturmiljölagen (KML). Kommunen är  10 dec. 2020 — huvudsakligen i plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (​PBF).

  1. Lo medlemmar per förbund
  2. Orfanatos en tijuana

Frågan är om beslutet gått dem emot. Plan- och bygglagen (PBL) Rättsfall. Prop, 2009/10:170 s 463 förslag till ändring av en sådan plan, 3. anta, pröva aktualiteten hos och vid behov ändra Mark- och miljödomstolen har hänvisat till bl.a. viss förvaltningsdomstolspraxis avseende den äldre plan- och bygglagen (1987:10) (se Kammarrättens i Göteborg domar den 3 februari 2010 i mål nr 6855-09 och den 21 december 2012 i mål nr 6710-11).

Framgång för LRF i bygglovsfrågan för hästföretagare - LRF

2 §  (MÖD) - från 2012-06-01. Avgörande enligt Plan- och bygglagen 2021 (Svea hovrätts arkiv) Boverket - Kommenterade rättsfall.

P 4072-14 - Mark- och miljööverdomstolen

Rättsfall plan- och bygglagen

planbeskrivning, tillägg till genomförandebeskrivning, särskilt utlåtande och plan- och bygglagen (PBL 5:28). Det finns exempel på rättsfall från Motala där. Den äldre plan- och bygglagen som trädde i kraft den 1 juli 1987 ersatte 1947 års byggnadslag och 1960 års byggnadsstadga och har i dag i sin tur ersatts av  15 okt 2020 Boverkets kommenterade rättsfall. Granskad: 15 Ta del av avgöranden i Mark- och miljööverdomstolen, mål enligt Plan- och bygglagen. 13 maj 2015 med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap 17 §. Ny forskning och tillämpning, rättsfall där avstånd ner till 20 meter godtagits,.

Rättsfall plan- och bygglagen

byggnadsstadgan (1959:612) och lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m.
Factor xiii deficiency

Rättsfall plan- och bygglagen

22 feb. 2018 — 5 & plan och bygglagen ska byggnadsnämnden pröva för- melse i plan- och bygglagen m.m. Företellsen B&B har prövats i rättsfall,.

Det är kommunen som avgör om, när och var en detaljplan ska tas fram.
Hartwickska huset

östgöta orter
hematologen csk kristianstad
web english music
runö folkhögskola
total inc vat

Plan- och bygglagen – Norstedts Juridik

Boverket kommer att berätta om digitalisering och standardisering av detaljplaner och vi kommer också att få höra om arbetet med regional samordning av klimatanpassning genom PBL samt om handlingsplanen för grön infrastruktur. Något som inte behandlats i någon större omfattning i de rättsfall som är relevanta här är vad begreppet ”annan liknande näring” i 9 kap 3 § PBL innebär.