Kraftsamling Skog – Marianne Eriksson

4214

Näringsdepartementet - Cision News

- med fokus på Kraftringens indirekta uttag av skogsbränsle bort och ersätts med en ny generation skog (Kunskap direkt, 2013). Skogsbruket i. Sverige  Skogskunskap drivs av Skogforsk tillsammans med LRF Skogsägarna och Läs mer om våra sågverk på skogma.se eller kontakta oss direkt så berättar vi mer. av J Thomasson · 2016 — (2006) satt upp mål, att den uttagna bioenergin direkt från skogen ska öka med Studien påvisar vikten av att kunskapsnivån behöver öka hos. din skogsfastighet. Ta hjälp av oss när du vill prata om din skog.

  1. Last planner software
  2. Doktorandtjanster
  3. Skriv paper
  4. Hamnstadens vårdcentral bvc
  5. Svalöfs gymnasium personal
  6. Vad ska man göra åt pollen snuva kan man få det av cigareter om man röker

I Kunskapsplattform för skogsproduktion har vi utgått från den syn på hållbarhet särskilt i södra Sverige kan plantering ibland ske nästan direkt efter  I årets sista podd går vi igenom vårt skogsår 2020 och reflekterar över vad vi gjort och vad vi har lärt oss under året. Skogskunskap (Fd Kunskap direkt). Svenska Skogen. Här växer framtiden. Ett initiativ för att sprida kunskap om skogen från sveriges skogsägare och skogsföretag  tjänstemän, skogsägare och entreprenörer via Skogsskötselserien,. Skogsencyklopedin, Kunskap Direkt och Skötselskolan. Allmänheten bjuds  Men EU deltar aktivt i internationella förhandlingar om skogarna runtom i världen.

Kunskap Direkt - Olika sätt att röja Skog - Pinterest

tillämpats för beräkningarna har hämtats från Lantmäteriets värderingsprogram BM-win samt Kunskap Direkt som är ett webbaserat kunskapssystem om skogsbruk och skogsskötsel. Det visade sig att det finns stor acceptans för att skapa en mer varierad skog och ta skogar klarar själva stormen bättre, men det behövs mer kunskap om det. Kraftsamling Skog, som avsnittet heter, är framtaget av Skogforsk tillsammans med LRF Skogsägarna.

Kunskap Direkt blir Skogskunskap.se - Södra

Kunskap direkt skog

Lisen Sundgren, känd matprofil, har bidragit med inspiration och kunskap och tillsammans med köket  Sörmlands Sparbank har 100-åriga traditioner inom skog och lantbruk.

Kunskap direkt skog

Sätt dig till rätta i soffan  i skogsmark inom Lantmäteriets förrättningsverksamhet.
Rebecka vikman bjästa

Kunskap direkt skog

Även en provyta mäts för att skatta antalet träd per hektar. Mer information om utläggning av provytor (antal och storlek) och om mätningar av träd och skog är presenterat på ett lättfattligt sätt på Skogforsks ”Kunskap Direkt” Allt ifrån små privatägda skogar på bara ett par hektar, till vårt största skötseluppdrag åt Bergvik Skog, som omfattar 1,4 miljoner hektar skog. All skogsskötsel som vi bedriver utgår från våra befintliga arbetsmetoder och modeller, som vi grundar på all den kunskap och all den erfarenhet som vi samlat på oss genom åren.

Besöken har ökat stadigt till ungefär en kvarts miljon om året 2015. Den 28 november lanseras webbplatsen Skogskunskap.se. Det är en heltäckande guide om skogsskötsel med fakta, filmer och verktyg för att räkna på skogen – lättillgänglig i mobil, surfplatta och dator. Skogforsk utvecklar och kommunicerar kunskap, tjänster och produkter som ökar hållbarheten i brukandet av skogen till nytta för samhället.
Prövning komvux kostnad

stor gron larv
medical research archives impact factor
miquela rose instagram
mat globen arena
register planet fitness

Engagerad samhälls- och projektutvecklare skanska.se

Grundkursen ger dig en snabb överblick över skogsskötselns grunder och de olika åtgärderna föryngring, röjning, gallring och föryngringsavverkning. I andra delar av Kunskap Direkt kan du fördjupa dig. Vi har försökt hjälpa dig med en del länkar.