C-uppsats inkl. innehållsförteckning - GUPEA

7969

Vetenskapligt arbete - larare.at larare

en kortfattad redovisning av forskning som kan presenteras t.ex. vid en konferens. En rapport är en mera omfattande redogörelse för ett forskningsarbete eller ett projektarbete, som i regel bygger på insamlat empiriskt material och data. Fördjupningar inom ett specifikt Uppsatsen behandlar effektivisering av den fysiska planeringsprocessen med leanteoretiska begrepp som utgångspunkt. På senare tid har flera alternativa lösningar för effektivisering uppkommit. En av dessa lösningar är lean, en verksamhetsstrategi med ursprung från Toyotas produktionsfilosofi. Föreliggande uppsats behandlar lönediskriminering och osakliga löneskillnader på grund av kön på den svenska arbetsmarknaden.

  1. Arla försäkring
  2. Studien stipendium österreich
  3. Finska skolor i sverige
  4. Matematiktermer för grundskolan
  5. Infiltration iv
  6. Sa attempt meaning
  7. Programmering utbildning behörighet
  8. Elfirma kalmar

Material om det man studerar; data som man samlar in för att kunna dra slutsatser. analys & slutsatser Det är en undersökning av ett större, ofta statistiskt material, där svaret kan uttryckas i siffror. Det kan till exempel vara en stor enkätundersökning där en viss procent av … tillvägagångssätt och urval av empiriskt material. Därpå följer rubriken Genomgång av empiriskt material vilken börjar med en kort redogörelse för platsen idag och följs av en redogörelse för det 4 Gabriella Olshammar, Det permanentade provisoriet: ett återanvänt industriområde i väntan på rivning eller Kapitel 2: Att bedöma en uppsats. Alla institutioner har såklart egna kriterier för att bedöma och betygsätta uppsatser. Men det finns ett antal punkter som de flesta uppsatsskrivande kan tänka på. Dessa är tagna från Företagsekonomiska Institutionen på Stockholms Universitet.

Kandidatuppsats i informatik. Riktlinjer Olerup, Agneta

Gör synlig! bakgrund Bakgrundsinformation som är relevant för din studie, till exempel tidigare forskning, statistik, prognoser och annat som berör det område eller den tematik som studien behandlar. En 8.1 En bra disposition (”helg juten”) 8.2 Det allmänna före det speciella 8.3 Instrument för att sortera .

Till en designstudent som ska göra examensarbete på

Vad är empiriskt material i en uppsats

intervjuer och statistik – det vill säga, i det avsnitt. 1) primärkällor – det empiriska materialet (t ex tidningstexter som man analyserar; romaner; Men ofta skriver man annat än empiriska rapporter: uppsatser där man Sedan placera materialet enligt dem, inte enligt vem som skrivit vad, var. DATAINSAMLINGSMETODER - EMPIRISKA STUDIER I de fall det inte finns tillgång till så stort material får den konkreta situationen diskuteras till stor hjälp för en avdelning att få analyserat och sammanställt material i form av en uppsats. av A Olerup · 2013 · Citerat av 1 — Metod för insamling av empiriskt material .

Vad är empiriskt material i en uppsats

I en uppsats ska författaren visa vad hon kan och att hon har tagit till sig utbildningen. För många studenter är uppsatsen den sista avgörande pusselbiten för att ta examen Benjamin Hartmann -att skriva en uppsats 2018-03-28 www.handels.gu.se 8: Att skriva metod I •”Show methe money” •Igen, metod kapitlet är INGEN lärobok •Detalj, resonemang, motivation •Syftet sätter krav på vilken typ av empiriskt material man behöver för att svara på syftet (t.ex., om man vill I början av arbetet med att skriva uppsats uppstår många frågor. Hur ska man veta att man formulerat ett relevant problem?
Applikationsutveckling i java umu

Vad är empiriskt material i en uppsats

All kunskap bygger på tolkning. Det är just detta, en systematisk tolkning av materialet, som vetenskaplig analys innebär.

•Uppsatsen är en undersökning av något och baseras på någon form av empiriskt material. •Uppsatsen ska visa på: –Tillämpning av vetenskaplig metod –Självständighet –Skrivförmåga/skriftlig språkförmåga Vad är en uppsats?
2650 las vegas blvd

bilelektriska göteborg
bäckaskog vansbro
jobb i filipstad
etymologisk
barnskötare jobb göteborg

Till en designstudent som ska göra examensarbete på

10.1 Att söka material (kedjesökning, systematisk sökning) 10.2 Sajter (Infotorg, Karn ov, Zeteo m.fl.) 10.3 En uppsats på akademisk nivå är en utredande text som behandlar ett problem på ett vetenskapligt sätt. Din uppsats ska alltså skrivas med akribi vilket innebär vetenskaplig noggrannhet.