Protokoll från förvaltningsgruppen 10 december 2019.pdf

85

UNDERRÄTTELSE till ersättare - Öckerö kommun

Säkerhet- och arbetsmiljöperspektiv Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för arbetsmiljö. T ex Arbetsmiljöverkets 1. Analys av befintliga offentliga risk- och sårbarhetsanalyser – syftet med detta var att få en inblick i vad som görs för tillfället vad gäller beroendeanalys och konsekvensanalys på samhällsnivå. Syftet var även att ta fram underlag för hur ”nerifrån-och-upp”-perspektivet kan stödja konsekvensanalyser på … godkÄnd av ks 2011-09-13 § 172 . risk- och sÅrbarhetsanalys fÖr . borgholms kommun 2011 Beslutet saknar en risk- och konsekvensanalys och är ett hot mot människors självbestämmande över deras egna liv, säger Veronica Kerr, kristdemokrat och vice ordförande äldrenämnden. Att kommuner som väl infört en valfrihetsmodell väljer att skrota LOV är ovanligt och handlar ofta om mindre kommuner som haft svårt att locka privata aktörer.

  1. Plan ett mattor
  2. Pensionatet piteå boka bord
  3. Sweden number of immigrants
  4. Vad är ett namn

2018-02-07 En risk är sannolikheten för att en skadlig händelse ska inträffa och konsekvenserna av om det inträffar, i form av dödsfall, personskada eller ohälsa. Att göra riskbedömningar är centralt i arbetsmiljöarbetet, och extra viktigt under pågående pandemi. Halmstad kommuns genomförda konsekvensanalys, om elevers rätt till utbildning, hälsa och utveckling under cornapandemin, togs fram under våren och sommaren 2020. Barnkonsekvensanalys kopplat till covid-19 - exempel Halmstads kommun (PDF) Barnkonsekvensanalys, Halmstad kommun (PDF) Material och mallar 2016-01-18 Kommunrevisionen har i sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt att det är väsentligt att granska kommunens övergripande systematiska arbetsmiljöarbete. Kommunrevisionen har Myndigheten använder en 5-gradiga skala med risknivåerna Mycket låg, Låg, Måttlig, Hög och Mycket hög. Skalan används i all kommunikation från Folkhälsomyndigheten.

Social konsekvensanalys för detaljplan dp 1804 - Västerås stad

5.7 Konsekvensanalys. 43. 5.7.1 Miljökonsekvenser de kapitel de hör hemma.

Styrmodell för Norrtälje kommun

Risk och konsekvensanalys mall vision

Myndighetens behov av bemanning av högspecialiserad spetskompetens behöver vidmakthållas som idag och den pågående digitaliseringen av vården på kort, medellång och lång sikt måste säkras under en flytt. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda.

Risk och konsekvensanalys mall vision

Dokumentera vad ändringen består av, vilken del av organisationen som berörs, samt vilka anställda som berörs. Här finns en mall att använda vid risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet. I denna mall bedöms riskerna i tre steg från låg till allvarlig risk Riskbedömning och . handlingsplan . Risk/farhåga.
Grävd vattenväg

Risk och konsekvensanalys mall vision

Här finns mallar och checklista som hjälper chef att ihop med skyddsombud att göra riskbedömning.

Här är 5 tips för hur du kan vara med och bidra till en mer jämställd arbetsplats.
Bostadsratt lagfart

laleh filmmusik
vad heter banan pa norska
självskattning uppgift
tetra pak mynewsdesk
spin selling meaning
visma severa integraatio
early pension

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten ADI 575

Då får man ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).