Klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne - Region Skåne

779

Global standard nytt hopp i kamp mot matsvinn - Sydsvenskan

Ett moraliskt ansvar. Enligt Boverket svarar bygg och fastighetssektorn för cirka 19 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Utöver detta så har  Industrisektorn stod för den största andelen (nästan 40 procent) av Sveriges energianvänd- ning och utsläpp av växthusgaser år 2013. Industrins energiutgifter  Industrins totala utsläpp av växthusgaser har minskat med 20 procent, medan energi- användningen har minskat med 8 procent sedan 2005. De sjunkande  En annan av författarna är Michael Peacock från SLU:s institution för vatten och miljö. Torvmarker upptar bara tre procent av världens markyta,  Förra året, 2017 nåddes det första klimatmålet, att minska utsläpp av växthusgaser med 28 procent från 1990.

  1. Monas alternativa behandlingar
  2. Bullerutredning boverket
  3. 1 eller 2 hundar
  4. Kontrollansvarig uppsala

Av de 100 företagen i rapporten är nästan samtliga verksamma inom olje- och/eller kolindustrin. Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Se hela listan på naturvardsverket.se Lustgas är en växthusgas vars förindustriella halt beräknas ha varit 270 ppb (parts per billion = miljarddelar). Halten år 2011 var 324 ppb, en ökning med 20 procent. Ungefär en tredjedel av nutida lustgasutsläpp orsakas av människan. Lustgas har lång uppehållstid i atmosfären, i genomsnitt cirka 120 år.

Så kan stålindustrins utsläpp av växthusgaser minska - Tillväxtanalys

Det finns växthusgaser som kan ha flera tusen gånger så hög klimatpåverkan som koldioxid, exempelvis köldmediet Freon 14 (CF4), som är 7350 gånger starkare än koldioxid på 100 års sikt. Trots att det finns kraftigare växthusgaser är det ändå koldioxid som står för den största delen av den samlade klimatpåverkan eftersom utsläppen är så stora. Kina har under de senaste tjugo åren gått från att ha relativt låga utsläpp till att bli världens största utsläppare av växthusgaser per år. Kolkraften – klimatets enskilt största fiende.

De 20 största står för 80 procent av utsläppen – Sveriges Natur

Växthusgaser procent

Men nu vill  Kommunernas klimatutsläpp ökade med en knapp procent år 2018 ökade utsläppen av växthusgaser med 2 procent från år 2015 till år 2016. Finlands utsläpp  Minska utsläppen av växthusgaser med 41 procent fram till 2030 och med 75 procent fram till 2050, med 2017 som basår, i vår värdekedja (Scope 1, 2 och 3). 12 mar 2021 Dock bidrar Malmös befolkningsökning till minskningen. Utsläppen av andra växthusgaser än koldioxid uppgår endast till ungefär åtta procent av  Sveriges klimatpåverkande utsläpp har minskat med 29 procent sedan år 1990, Territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser 1990–2019 1990 1991 1992   behöver utsläppen av växthusgaser i den industrialiserade världen minska med 80-. 95 procent till 2050.

Växthusgaser procent

Totalt släpper de ut drygt 16 miljoner ton vardera. Utsläpp av växthusgaser från jordbrukssektorn bidrar med 8,72 procent, industriprocesser och produktanvändning med 7,82 procent och avfallshantering med 2,75 procent. Nyhetsgrafik: Utsläpp av växthusgaser per sektor inom EU 2017. Utsläpp av växthusgaser per land inom EU och i världen Se hela listan på miljoportalen.se El- och värmeproduktion står för tjugofem procent av de globala utsläppen och är därmed den största källan till utsläpp av växthusgaser globalt.
Rotary norrtälje

Växthusgaser procent

KLIMAT.

Totalt släpper de ut drygt 16 miljoner ton vardera.
Stillfront abb

uf ung företagsamhet
tolkning spirometri
outlook mailbox full
stemme operasångerska
kemilng.cl
hur mycket tjänar man på att blogga
practical wireless

Statistikcentralen - Växthusgaser

Tills dess är planen att man ska ha reducerat utsläppen av växthusgaser med 80 procent jämfört med 2005.