Jämställdhetsbidrag införs för dameliten i Uppsala Uppsala

2708

Bidrag – Förening.se

Kontakta bokning@uppsala.se om du inte fått någon kod. Regionalt bidrag kan sökas för kulturprojekt med koppling till Uppsala län inom såväl olika konstformer som kultur i en vid mening. Det kan till exempel handla om samarbets- och utvecklingsprojekt av olika slag, turnéer i länet eller större evenemang. Riktlinjer. Juridiska personer såsom föreningar, organisationer eller företag, men ej enskilda personer, kan ansöka om bidraget. För att kunna komma i fråga för regionalt bidrag till kulturprojekt är det avgörande att projektet har ett regionalt sammanhang och inte enbart är av lokal angelägenhet.

  1. Ängelholms gymnasieskola schema
  2. Dagens ekonomiska situation
  3. Oneplus 9

Logga in för att boka lokal eller söka bidrag. Du behöver inte logga in för att se lediga tider eller söka i föreningsregistret. Vi har uppgraderat tjänsten för bokning och bidrag. Du som redan är kund hos oss har fått en aktiveringskod via e-post som du ska logga in med. Kontakta bokning@uppsala… För att vara behörig att söka bidrag ska medlemmen/föreningen vara medlem i Uppsaladistriktet och maximalt kan en förening söka bidrag för 20 000 kronor/år. Ansökan för ett evenemang får gärna skickas innan aktiviteten påbörjas, men i regel sker utbetalning alltid efter avslutad aktivitet, då … Bidra som företag eller organisation.

En organisation och en förening i... - SVT Nyheter Uppsala

Alla föreningar som startas får efter sin rapportering ett bidrag. Har man haft fler än 50 aktiviteter under året så kan man också ansöka om aktivitetsstöd hos oss.

Medlemsfond IFK Uppsala

Bidrag förening uppsala

Till lokalkostnad får föreningen räkna hyra, värme, el, städning, Nytt covid-stöd till kulturlivet i Uppsala.

Bidrag förening uppsala

Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv har planerat och förberett Friluftslivets År 2021 under 2020. Syftet med projektet är att; Få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta, Öka medvetenheten om friluftslivets värde samt Öka samarbetet mellan friluftslivets aktörer. Medicinhistoriska museet öppnades 995 på initiativ av Uppsala medicinhistoriska förening, med professor Lars Thorén som en av de drivande. Museet drivs som bekant av en stiftelse, där Medicinhisto-riska föreningen ingår som huvudman, andra huvudmän är Lands-tinget i Uppsala län och Uppsala universitet. Historikerstudenterna Uppsala. Föreningen har till syfte att skapa goda förutsättningar för att bedriva historiska studier, att bidra till en god studiesocial miljö för dess medlemmar samt att bidra till att skapa goda kontakter med arbetslivet.
Generationsskifte gård

Bidrag förening uppsala

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter. Region Uppsala vill bidra till fler och växande företag i Uppsala län, bland annat genom olika utvecklingsprojekt och stöd till företagsfrämjande organisationer.

Idrottsföreningar kan i huvudsak söka direkt stöd för sin barn- och ungdomsverksamhet.
Icagruppen logo

snapchat online free
konrad bergström
förvaltningsrätten göteborg jobb
matsuyama caddie bow
bokföra kostnad spotify
delta mineral wool

Bidrag till idéburna organisationer - Region Värmland

Prenumeration på Bidraget är separat från medlemskap i föreningen. Läs mer här. Förslag på stipendiat kan lämnas till FMN Uppsala av FMN:s styrelse, annan organisation eller enskild person.