4244

Det är ett förslag i slutbetänkandet från Utredningen om en modern föräldraförsäkring som lämnades till socialministern i dag. Regeringens utredning om en modernisering av föräldraförsäkringen är dömd att misslyckas, eftersom socialistisk 50/50-jämställdhet är oförenlig med modern forskning om barns omsorgsbehov. Det nyligen presenterade delbetänkandet från utredningen bekräftar att det kommer att bli barnen som offras. Fem månader i föräldraförsäkringen ska reserveras för pappan. Det föreslår regeringens utredare – som också vill att pappor ska ta ut mer ledighet när barnen är små. Men svenskarna tycks helst vilja bestämma själva hur ledigheten ska delas upp.

  1. Insurance company logo
  2. Separator ab

En modern politik borde ge föräldrarna det förtroendet att själva avgöra vem som ska vara hemma med sina barn. Utredningen om en modern föräldraförsäkring (S 2016:02) Beteckning: S 2016:02 Departement: Socialdepartementet Senast ändrad: 2018-03-23 Status: Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-02-04 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:10 och dir. 2017:98 Lokal: Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Idag överlämnar Utredningen om en modern föräldraförsäkring, S 2016:02, sitt slutbetänkande SOU 2017:101 Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen till Socialdepartemetet. En verkligt modern föräldraförsäkring är en som inte väntar på att jämställdhet ska komma av sig självt, utan visar att omsorg om barn är lika mycket mäns som kvinnors ansvar och privilegium, säger Clara Berglund generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby. Tilläggsdirektiv till Utredningen om en modern… Regeringen beslutade den 4 februari 2016 om ett kommittédirektiv för… ”Anpassa föräldraförsäkringen till det moderna… DN Debatt, 4 februari 2016.

Utredningen, som har antagit namnet Utredningen om en modern föräldraförsäkring, överlämnar härmed delbetänkandet Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn (SOU 2016:73). Stockholm i oktober 2016 . Lars Arrhenius /Maria Lidström . Marcus Edelgård .

Modern föräldraförsäkring

Stockholm i oktober 2016 . Lars Arrhenius /Maria Lidström . Marcus Edelgård . Åsa Nilsson . Håkan Nyman modern föräldraförsäkring (S 2016:02) Beslut vid regeringssammanträde den 28 september 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 4 februari 2016 kommittédirektiv (dir. 2016:10) om en översyn av reglerna för föräldraledighet och föräldraförsäkring.

Modern föräldraförsäkring

Den… Dialog är en viktig del i… Antalet öronmärkta pappamånader ska öka från tre till fem, föreslår utredningen om en mer modern föräldraförsäkring. En modern föräldraförsäkring måste ta hänsyn till hur försäkringsuttaget påverkar jämställdheten. Föräldraförsäkringsutredningen jobbar intensivt och ska lämna sitt slutbetänkande i oktober. Föräldraförsäkringen är till för barnets skull. Alla barn har rätt att tidigt i livet få en trygg anknytning till sina föräldrar. Därför ska de flesta dagarna i föräldraförsäkringen vara vikta för de första två åren, medan resten kan användas tills barnet börjat skolan. Utredningen om en modern föräldraförsäkring Många fördelar med jämställt uttag • Barn får tillgång till båda föräldrarna • En mer jämn fördelning av frånvaroperioden från arbetsmarknaden kan minska negativa effekter som i dag i första hand drabbar kvinnor, t.ex.
Sverige demografi etnicitet

Modern föräldraförsäkring

Ulrica Schenström, vd, Fores. 2. Spotify sprider svensk föräldraledighet i världen Utredningen om en modern föräldraförsäkring överlämnar sitt slutbetänkande. Idag överlämnar Utredningen om en modern föräldraförsäkring, S 2016:02, sitt slutbetänkande SOU 2017:101 Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen till Socialdepartemetet.

Mark; Abstract ”The worlds most gender equal country”, a phrase often associated with Sweden. Utredningen om en modern föräldraförsäkring har idag, fredagen den 28 oktober, överlämnat delbetänkandet " Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn " till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.
Grundamne engelska

hiphop stockholm klubb
uppsala parkering
referensnumret
outlook mailbox full
trängsel avgift

Regeringen beslutade den 4 februari 2016 om ett kommittédirektiv för en översyn av reglerna för föräldraledighet och föräldraförsäkring, Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – översyn av föräldraförsäkringen (dir. 2016:10). Föräldraförsäkringen behöver bli mer flexibel för att passa olika familjekonstellationer och arbetssituationer. Därför vill vi att det ska vara möjligt för föräldrar att överlåta dagar till max två närstående personer. Det kan till exempel handla om mor- och farföräldrar eller bonusföräldrar. Föräldraförsäkringen ska vara en enkel, modern och tydlig barn- och föräldraförsäkring som tar avstamp i principen om barnets bästa. En sådan försäkring måste vara anpassad till vårt moderna samhälle och arbetsliv, olika familjekonstellationer, och än tydligare premiera ett mer jämställt uttag av föräldradagar.