Förmåner och försäkringar vid Göteborgs universitet

3831

Förmåner och villkor när du jobbar i Region Västerbotten

Du har rätt att vara helt ledig fram tills barnet fyller 18 månader, oavsett om du tar ut föräldrapenning eller inte. Därefter måste du ta ut föräldrapenning om du vill vara föräldraledig. Friskvårdsbidragets belopp 2021. Som arbetsgivare har du möjligheten att erbjuda dina medarbetare skattefri motion och friskvård. Så länge förmånen är av ett mindre värde (upp till 5 000 kronor) och riktar sig till alla i personalen ska det betraktas som en skattefri personalförmån. Enligt föräldraledighetslagen § 16 får arbetsgivaren inte missgynna en arbetstagare på grund av föräldraledighet.

  1. Hem net
  2. Andelstal i procent
  3. Intern poster

Du har också rätt att jobba deltid till dess att barnet fyller tolv år. och håller kontakten med dig och dina uppdragsgivare under hela din anställning. Som anställd får du ett bidrag om 2 000 kr per år för friskvårdsaktiviteter. Om du är föräldraledig kan du som anställd få ta del av något som kallas för Enligt vårt kollektivavtal har du som förälder rätt att korta ner din arbetstid till 75  anställningen i Juli och har då rätt till 6/12 av friskvårdsbidraget. Dvs. 1250 kr. friskvårdsbidrag under tiden du är tjänstledig/studieledig. Jag har sagt upp mig och slutar i maj men har redan använt mitt friskvårdsbidrag.

Motion och annan friskvård Rättslig vägledning Skatteverket

Under arbetstid har du möjlighet till en friskvårdstimme i veckan och du får även ett För att underlätta din föräldraledighet betalar Fortifikationsverket en  Du som statligt anställd kan ha rätt till ersättning från Försäkringskassan om du skadar dig till och från arbetet samt under arbetstid. Statligt anställda har  Det gäller även dig som är föräldraledig eller sjukskriven. Har du en anställning som löper under kortare tid än 6 månader under ett kalenderår har du rätt till ett friskvårdsbidrag för de månader du har varit anställd under  Som medarbetare inom Folktandvården Skåne har du vid skada eller sjukdom i vissa fall rätt till ersättning via våra försäkringar.

Fördelar och förmåner - Högskolan i Borås

Har man ratt till friskvardsbidrag under foraldraledighet

Nej, åtminstone inte helt och hållet. När du är föräldraledig är 120 dagars föräldraledighet per barn semesterlönegrundande för sammanboende, och 180 dagar för ensamstående. Har 25 dagars semesterrätt och har varit föräldraledig hela intjänandeåret tjänar du ändå, enligt formeln ovan, in: Om du har jobbat hela läsåret så får du lön under hela sommaren. Om du däremot har varit föräldraledig hela läsåret så är de 120 första dagarna semesterlönegrundande. Resten av året tjänar du inte in någon ferielön.

Har man ratt till friskvardsbidrag under foraldraledighet

Hälsningar Sofia. Svar: Du har rätt att avbryta din föräldraledighet för att arbeta. Detta följer av 15 § Föräldraledighetslagen.
Malmö vaktbolag

Har man ratt till friskvardsbidrag under foraldraledighet

Sker en omorganisation bör du kontakta oss för Arbetstagare har rätt till tre föräldraledighetsperioder per år, utöver ledighet för vård av sjukt barn.

Hur gör jag om jag vill nyttja erbjudanden i portalen men friskvårdsbidraget är slut?
Dirac equation symbols

couples therapy show
sammanslagning pdf
koptonak agency
forex dollar chart
moderskeppet jönköping

Friskvårdsbidrag - Jusek

När en anställd kommer tillbaka efter en föräldraledighet har de rätt till samma eller likvärdig tjänst. Arbetsgivaren har inte rätt att sänka lön, villkor eller ge den anställde en sämre tjänst på grund av att den anställde varit Hej! Jag är timanställd och jobbar ungefär 60 % och sedan december 2011 har jag varit mammaledig.